>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ละครหุ่นคณะ Keyakiza จากญี่ปุ่นลัดฟ้ามาแสดงให้เด็กๆ ยากไร้ได้สนุกสนาน
 

ละครหุ่นคณะ Keyakiza จากญี่ปุ่นลัดฟ้ามาแสดงให้เด็กๆ ยากไร้ได้สนุกสนาน

|

                  
ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการจัดตั้งคณะละครหุ่นคณะ Keyakiza ประเทศญี่ปุ่น Ms. Ayako Satou หัวหน้าคณะ ได้นำทีมงานจำนวน 6 ท่าน เดินทางมาประเทศไทยเพื่อจัดการแสดงให้กับเด็กๆ ในชุมชนอัดที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิดวงประทีปและมูลนิธิสิกขาเอเซียจำนวน 10 ศูนย์ อายุระหว่าง 2 – 6 ขวบ ประมาณ 1,500 คน ได้รับชมการแสดงในครั้งนี้ ก่อนเดินทางมาจัดการแสดงทีมงานคณะละครหุ่นต่างทุ่มเทเวลาเพื่อประดิษฐ์หุ่น ฉาก ดนตรีและใช้เวลาฝึกซ้อมการแสดงเป็นเวลาถึง 6 เดือน เพราะทุกคนต่างมุ่งหวังที่จะให้เด็กๆ ได้รับความสุข ความสนุกอย่างเต็มที่ ถึงแม้ภาษาที่ใช้ในการแสดงจะต้องผ่านการแปลจากล่าม แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจของเด็ก เพราะระหว่างการแสดงทีมงานได้นำเพลงและเกมส์อีกทั้งเทคนิคแสง สี เสียงมาประกอบการแสดงสร้างความตื่นตาตื่นใจเรียกเสียงหัวเราะ และความสนใจของเด็กได้ทุกรอบ
Ms. Ayako Satou หัวหน้าคณะได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เดินทางมาจัดการแสดงในครั้งนี้ว่า “การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์” ด้วยเหตุนี้ตลอด 30 ปีบนเส้นทางของละครหุ่น Keyakiza เธอและทีมงานได้รังสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพถ่ายทอดเรื่องราวที่มากด้วยความรู้ ความสนุกสนาน และเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กด้วยการเดินทางไปจัดการแสดงละครหุ่นทั่ว ประเทศญี่ปุ่นมาโดยตลอด สำหรับการคัดเลือกเนื้อหาที่เป็นหัวใจหลักในการแสดง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ส่งเสริมและปลูกฝัง ความรัก ความสามัคคี เพื่อเป็นการบ่มเพาะสันติภาพในหัวใจของเด็กรุ่นใหม่ให้เบ่งบานในโลกใบนี้ ซึ่งก้าวต่อไปของคณะหุ่น Keyakiza ก็ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ดังกล่าวเพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพในการพัฒนา เด็กและสังคมต่อไป

                                                                                              

          นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เด็กๆ ในชุมชนแออัดต่างๆ ที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอยู่ได้มีโอกาสชมการแสดงของคณะละครหุ่น keyakiza ที่เสียสละเวลาเดินทางมาจัดการแสดงในประเทศไทยซึ่งเป็นการแสดงในต่างประเทศ ครั้งแรกของคณะ เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการจัดตั้งองค์กร ดังนั้นในนามของมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเดินทางมามอบความสุขให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ เชื่อมั่นว่าประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่เด็กๆ ได้รับในครั้งนี้จะอยู่ในความทรงจำของพวกเขาตลอดไป


วันที่ : 20/07/2560

อ่าน 1860 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 แห่เทียนพรรษา สร้างบุญเบิกบานใจ
 Mr.Tim Berger ชาวออสเตเรีย พร้อมด้วย ภรรยา Mrs. Claire Berger และเพื่อนครู ปรับพื้นที่สนามเด็กเล่นให้กับน้องๆ อนุบาลดวงประทีป
 มอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านพื้นที่เขตประเวศ
 Mr. Perter Torngvist เยี่ยมน้องๆ ที่กาญจนบุรี
 ขอขอบคุณพ.ต.ต.สุทธกานต์ นาคะเสถียร สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound