>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเล ีย
 

ทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

|
                                        

        ระหว่างวันที่ 2 – 20 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา นางรจนา แพรศรีทอง(ครูเอ๋) ผู้อำนวยการโครงการบ้านธารน้ำใจ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนเด็ก จำนวน 9 คน ได้เดินทางไปทัศนศึกษายังประเทศนิวซีแลนด์และประเทศออสเตรเลีย เพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ จังหวัดพังงา
       สำหรับการเดินทางไปในครั้งนี้ ได้รับเชิญจากกลุ่ม Hand Across The Water และกลุ่ม NATRA ( The National Association Retail Traders of Australia) ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ Ms. Sue & Mr. Anddrew Blair ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องที่พักและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดโปรแกรมการแลกเปลี่ยน ครูเอ๋ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคาราวะผู้บริหารบริษัท Electrolux บริษัท Sharp องค์กร NATRAและองค์กร Hands Across The Water พร้อมกับบรรยายกิจกรรม ผลการดำเนินงานของบ้านธารน้ำใจ ให้กับผู้บริหารและพนักงานขององค์กรต่าง ๆ จำนวน 500 คน ได้รับทราบข้อมูล ซึ่งเด็ก ๆ ได้แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมด้วยการรำมโนราห์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก
      นอกจากการบรรยายงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้ว ครูเอ๋และเด็ก ได้เดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเช่น Sydney Tower พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สวนสัตว์ Luna Park และสวนสนุก เป็นต้น นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่า สำหรับเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และวิถีชีวิตของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ รวมถึงความเข้าใจในการมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือ เด็กกำพร้า และเด็กยากจนในประเทศไทย ของกลุ่ม Hands Across The Water และกลุ่ม NATRA รวมทั้ง การเปิดโอกาสให้ครูเอ๋ เจ้าหน้าที่ และเด็ก ๆ เดินทางไปครั้งนี้ มูลนิธิฯ เชื่อมั่นว่าประสบการณ์อันมีค่าที่ได้รับในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดพลังและแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ มีจินตนาการอันกว้างไกล รวมถึงความมุ่งมั่น มานะอดทน ในการศึกษาหาความรู้เพื่ออนาคตต่อไป
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมกับน้ำใจอันงดงามและมิตรไมตรีที่ทุกท่านมอบให้ครูเอ๋ และเด็ก มา ณ โอกาสนี้ด้วย


วันที่ : 25/04/2561

อ่าน 1168 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เยาวชนตลาดหลักทรัพย์ดูงานเศรษฐ กิจชุมชน
 สองเดือนกับประสบการณ์ชีวิตในสล ัม
 Mr.Tom Wells และครอบครัวมอบเครื่องเล่นสนามใ ห้ชุมชนวัดคลองเตยใน
 "ครูดีต้นแบบของชุมชน" และ "ครูดีในดวงใจ"
 ขอบคุณในความเมตตาต่อเด็กยากไร้จากคุณณรงค์ เจียรวนนท์
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound