>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ดวงประทีปร่วมลงนามข้อตกลงความร ่วมมือทางวิชาการ(MOU)
 

ดวงประทีปร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)

|

    เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม  2554 เวลา 16.00 น. มูลนิธิดวงประทีป โดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ และรองศาสตรจารย์ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ คณบดี  พร้อมคณะอาจารย์ คณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ในการจัดการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารสุขภาพ การจัดการอบรมสร้างเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารสุขภาพ  และดำเนินการอื่นๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ  ณ อาคารมูลนิธิดวงประทีป ที่ผ่านมา

                                                                                    วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 2013 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2561
 คลองเตยต้องรอด มูลนิธิดวงประทีปจัดใหญ่อีกครั้ง มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ แก่ผู้นำชุมชน กว่า 53 ชุมชน
 ZALORA บริจาคเสื้อผ้า-เครื่องแต่งกาย 100 รายการ
 วันผู้ให้กำเนิดเกิดเด็กดีและพี ่ชูชัย
 สัมมนาครูศูนย์เด็ก คณะกรรมการชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound