>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2554
 

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2554

|

                                                                
         เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2554 ให้กับตัวแทนเด็กยากไร้จำนวน 300 ทุนจากจำนวนทุนปีละ 2500 ทุน และมอบรางวัลให้กับนักเรียนทุนเรียนดี(เกรดเฉลี่ย 3.5ขึ้นไป) 55 คน,นักเรียนทุนที่บำเพ็ญประโยชน์ 15 คน,นักเรียนทุนที่มีความกตัญญู 10 คน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 23 คน ในพิธีฯ ดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ ผู้อุปการทุนการศึกษาทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพาน,ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา,หัว หน้าฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักงานเขตคลองเตย,คุณเจน หิมะทองคำ อดีตสข. เขตคลองเตย, คุณเปล่ง ศรีดาน้อย ฯลฯ รวมถึงคณะกรรมการมูลนิธิดวงประทีป โดยศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิฯ คุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธานมูลนิธิฯ ร่วมงานให้กำลังใจกับเด็กๆด้วย   
       นอกจากนี้ยังมีนักเรียนทุนการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เช่น นางสาวศิริลักษณ์  เชี่ยวชาญ อดีตนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมในพิธีและกล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ ที่สนับสนุนให้ได้มีโอกาสมาถึงจุดนี้ได้  ซึ่งไม่เพียงแต่นางสาวศิริลักษณ์เท่านั้น ยังมีน้องๆ อีกหลายคนที่ได้รับทุนการศึกษาและประสบกับความสำเร็จในปีนี้กว่า 20 คน  มูลนิธิฯ ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนให้ โครงการทุนการศึกษาได้เป็นสะพานส่งผ่านความช่วยเหลือสู่ความสำเร็จของน้องๆ ในวันนี้
           


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 2168 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ZALORA บริจาคเสื้อผ้า-เครื่องแต่งกาย 100 รายการ
 ลงเยี่ยมชาวบ้านชุมชนหลัง สน.ประเวศ พร้อมมอบถุงยังชีพ กว่า 50 ชุด
 "ปั่นปันรัก" ในงาน Bike Addict 2014 โดย Terminal21
 งานครบรอบ 10 ปี องค์กร World's Children's Prize Foundation(WCPE)
 ก้าวสู่มืออาชีพ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound