>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • กีฬาอนุบาลชุมชนสัมพันธ์
 

กีฬาอนุบาลชุมชนสัมพันธ์เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนอนุบาลดวงประทีป ศูนย์เด็กเล็ก 1-2-3 ศูนย์เด็กเล็กน้องใหม่ โครงการการศึกษาพิเศษ ร่วมกันจัดงานกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กในชุมชนทั้ง 5 ศูนย ให้มีสุขภาพพลานามัยส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันทางสังคมสามารถต่อต้านยาเสพ ติด  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู เด็กและชุมชนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ และที่สำคัญเป็นการฟื้นฟูสืบสานค่านิยมการละเล่นแบบไทยๆ  เช่น ตีล้อ เดินกะลา วิ่งเปรี้ยวอ้อมหลักชัย เป็นต้น เด็กๆ ร่วมเล่นเกมอย่างตั้งใจ มีสมาธิในการเล่นด้วยความสนุกสนาน

 
วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1901 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ที่ดวงประทีป
 ขี่จักรยานการกุศลระดมทุนช่วยเห ลือเด็กผู้ยากไร้และเด็กกำพร้า (ผู้ประสบภัยสึนามิ)
 เนชั่น แชลแนล ช่วยน้อง
 โครงการทุนการศึกษาลงเยี่ยมชุมช นต่างจังหวัด
 รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound