>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • Mr.Tom Wells และครอบครัวมอบเครื่องเล่นสนามใ ห้ชุมชนวัดคลองเตยใน
 

Mr.Tom Wells และครอบครัวมอบเครื่องเล่นสนามให้ชุมชนวัดคลองเตยใน

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553 วัดคลองเตยใน 2 Mr. Tom Wells และครอบครัวได้มาทำพิธีมอบเครื่องสนามและพิธิเปิดสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆใน ชุมชนวัดคลองเตยใน และลงเยี่ยมชุมชนโดยมีศ. น.พ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯและคุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธานฯ คณะเจ้าหน้าที่ และชาวชุมชน ให้การต้อนรับ  
       นับว่าMr. Tom Wells และครอบครัวได้มอบของขวัญที่เด็กๆ ทุกคนในชุมชนดังกล่าวจะได้มีโอกาสได้เล่น และออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและทั่วถึง โดยการผลิตเครื่องเล่นดังกล่าวเป็นผลงานการผลิตของกลุ่มอาสาสมัครในโครงการ ควบคุมและป้องกันอัคคีภัย ยามว่างเว้นจากการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยให้กับชาวชุมชนและบุคคลทั้วไป พวกเขาเหล่านี้ก็จะมาจับเครื่องไม้เครื่องมือผลิตเครื่องเล่นดังกล่าวมอบให้ กับชุมชนแออัดที่ต้องการเครื่องเล่นสนามดังกล่าว  ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาทีสนใจจะมอบเครื่องเล่นสนามให้กับชุมชนใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิดวงประทีปวันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1223 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กลุ่มสตรีีออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์มองหนังสือและครุภัณฑ์ให้โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม
 พิธีมอบเครื่องเล่นให้กับชุมชนร ิมคลองพระโขนง
  รับสมัครเจ้าหน้าที่
 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ปี 55
 นิทานคาราวานกิจกรรมฟื้นฟูผู้ปร ะสบภัย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound