>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • อบรมการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา อีกทางเลือกของเยาวชนนิวัตน์สู่ ชีวิตใหม่
 

อบรมการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา อีกทางเลือกของเยาวชนนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่

       ตามที่มูลนิธิฯ เคยเสนอกิจกรรมทางเลือกสำหรับเยาวชนชายที่ศูนย์ชุมพร ในโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ของมูลนิธิดวงประทีปนั้น  บัดนี้การฝึกอบรมการทำอุปกรณ์การเรียนการสอนระบบมอนเทสซอรี่ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างอาชีพทางเลือกแก่เยาวชนนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ นับเป็นปีที่ 1 นั้น ได้ดำเนินการไปแล้วเป็นเวลา 3 เดือน นับว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก หลังจากที่เยาวชนชายได้เข้ารับการฝึกอบรม และฝึกการใช้เครื่องมือ การเลือกซื้ออุปกร์จากสถานที่จริงของเจ้าหน้าที่และเยาวชนโครงการฯ ที่เป็นฝ่ายการผลิต  เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติจริงในการใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์ งานด้านช่างไม้ที่โรงเรียน พีระยา-นาวิน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยการฝึกครั้งนี้แบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ
              1. การใช้เครื่องมืองานไม้ การออกแบบสื่ออุปกรณ์งานไม้
              2. การตกแต่งลวดลาย 

 
 

ผลที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้
1. เจ้าหน้าที่และเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานไม้เทสซอริ รวมถึงเข้าใจการใช้งานของเครื่องมือชนิดต่าง ๆ
2. เจ้าหน้าที่และเยาวชนได้รู้จักขั้นตอนการทำชิ้นงานสื่ออุปกรณ์
4. เจ้าหน้าที่และเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการทำชิ้นงาน ได้ทดลองฝึกการทำชิ้นงาน
5. เจ้าหน้าที่และเยาวชนสามารถนำมาถ่ายทอดให้แก่เยาวชนภายในศูนย์ได้ฝึกการทำสื่อมอนเทสซอริได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับหนึ่ง 
       นับว่าการฝึกอบรมนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเยาวชนชายในการประกอบอาชีพ หรือหารายได้เสริม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่เยาวชนชายเหล่านี้จะออกไปต่อสู้กับโลกภายนอกต่อไป

 


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1443 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 การก่อสร้างศูนย์พัฒนา และหอหลบภัยบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา
 พิธีมอบรางวัล"ครอบครัวต้นแบบ ชุมชนน่าอยู่"
 เลี้ยงอาหารน้องๆ และผู้สูงวัยในชุมชน
 ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ รับรางวัล”กำลังสำรองทองคำ”
 คณะ “Sasso Japan" จากประเทศญี่ปุ่น กับการแสดง Yosakoi soran
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound