>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • วันพูดเรื่องเพศ
 

วันพูดเรื่องเพศ

        เมื่อเวลา13.30น. วันที่ 20 สิงหาคม 2553 ที่ชั้น 4 อาคารดิจิตอลเก็ทเวย์ย่านสยามสแควร์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ มูลนิธิดวงประทีปได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษาแก่เด็กนักเรียนและผู้ที่สนใจในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ งานนี้ได้รับเกียรติจากนพ. มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมาเปิดงานแถลงข่าว “วันพูดเรื่องเพศ” หรือ www.teentalksex.org หรือโครงการศูนย์บริการที่เป็นมิตร มีกลุ่มเยาวชนมาแสดงละครใบ้ในการเปิดงาน และมีคนในแวดวงบันเทิงเข้าร่วมงานด้วยอาทิเช่น วีเจจ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี ดารานักแสดงชื่อดัง ดีเจเจ๊แหม่มฝีปากดีทางคลื่นวิทยุกรีนเวฟ และนายเดี่ยว สุริยนต์ ดารานักแสดง โดยน้าเน๊กดำเนินรายการและพิธีกรอารมณ์ดีดำเนินงานอย่างสนุกสนาน


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1600 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 รางวัลน้ำใจสำหรับเด็ก"ดี"
 ครูประทีปและชาวชุมชนต้อนรับนายกยิ่งลักษณ์
 โครงการทุนการศึกษาลงเยี่ยมชุมช นต่างจังหวัด
 โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส ์กับกิจกรรมร่วมองค์กรภาคี
 MR. KEN KINOSHITA เยี่ยมน้อง ๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound