>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • น้ำใจจากคนจนสู่ชาวเฮติ
 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมามูลนิธิดวงประทีปร่วมกับมูลนิธิและองค์กรเอกชนได้ร่วมกันรณรงค์จัด กิจกรรมหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเฮติ หน้าศูนย์การค้าเวิล์ดเทรด  
โดยมูลนิธิฯ ได้นำสินค้าจากผลผลิตของผู้ประสบภัยสึนามิ จากจังหวัดพังงานำมาจัดจำหน่ายและนำรายได้สมทบทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังกล่าว  โดยในวันงานได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ที่เข้าร่วมงานและสัญจรไปมา ในบริเวณนั้น และได้รับการบริจาคสมทบเป็นจำนวนมาก คุณครูประทีปให้ความสำคัญกับการช่วย เหลือดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งและได้ร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ต้นจนกระทั้งนำเงินจากการจำหน่ายสินค้าและเงินที่ได้รับ บริจาคมอบให้กับผู้จัดการด้วยตัวของครูเองด้วยซึ่งต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ร่วมสมทบทุนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง  วันที่ : 16/12/2559

อ่าน 848 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"ประจำปี 55 (ครั้งที่ 4)
 นักศึกษา Tulane University ดูงานด้านเอดส์
 พิธีมอบเครื่องกรองน้ำสะอาดเพื่อเด็กผู้ยากไร้
 มอบเงินช่วยเหลืออย่างเป็นทางกา ร
 มหกรรมรวมพลคนรักนิทาน สร้างจินตนาการณ์สร้างสรรค์
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound