>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • Victoria University ประเทศออสเตรเลีย มาเยือนมูลนิธิ
 

Victoria University ประเทศออสเตรเลีย มาเยือนมูลนิธิ

|วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 10.00-12.00 น. Ms. Meneka Premkumar & Ms. Selen Nutall จากมหาวิทยาลัย Victoria University ประเทศออสเตรเลีย ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมมูลนิธิดวงประทีป ชมการเรียนการสอนระบบมอนเตสซอรี่ ที่อนุบาลดวงประทีป และเดินเยี่ยมชมศึกษาวิถีชีวิตชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6 โดยมีคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ให้การต้อนรับ

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1591 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา
 สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธ ิโอเปียมาดูงานด้านโรคเอดส์
 2 งานมหากุศล
 ซิกน่าประกันภัยห่วงใยสุขภาพเด็กในชุมชน
 สองเดือนกับประสบการณ์ชีวิตในสล ัม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound