>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ตามไปดูน้องๆ ร้กษ์สิ่งแวดล้อม
 

ตามไปดูน้องๆ ร้กษ์สิ่งแวดล้อม

|   ชุมชนแออัดคลองเตย อยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา ถ้ามองจากพื้นที่ชุมชนฯ ออกไปจะเห็นเสากระโดงเรือสูง กั้นระหว่างชุมชนฯ กับแม่น้ำเจ้าพระยา ถ้ามองเชื่อมโยงทางด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนแล้ว ชุมชนแออัดคือปากทางของการระบายสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในแม่น้ำ ถ้าชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ทิ้งขยะ สิ่งสกปรกลงไปในแม่น้ำแล้ว สุดท้ายเจ้า แม่น้ำ ซึ่งเป็นปากอ่าวทะเลไทย จะหมดความสวยงาม ทำให้เกิดมลภาวะด้านสุขภาพของคนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
     โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิดวงประทีป จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยให้ยุวชน อายุประมาณ 8-13 ปี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ซึ่งในปีที่ผ่านมาทำให้เด็ก ๆ เห็นและได้สัมผัสกับชุมชนตนเอง และชุมชนของเพื่อน ๆ คือชุมชนล็อค 1-2-3 ชุมชนล็อค 4-5-6 ชุมชน ล็อค และชุมชน 70 ไร่ โดยเด็ก ๆ ช่วยกันสรุปว่า        
              ปัญหาที่พบในชุมชนของเราแบ่งออกเป็น ข้อสรุปของปัญหาทั้ง 3 ชุมชนคือ  
  1. ปัญหาขยะ 
 2. ปัญหายาเสพติดยาม้า/กาว 
 3.สิ่งปฏิกูล(ขี้หมา)
 4. น้ำเน่า
 5. เล่นเกม(มีร้านเกมแถวชุมชน) 
 6.การพนัน
              ข้อเสนอของยุวชนต่อสภาพปัญหา 
  1.ช่วยกันรณรงค์ในบ่อน้ำเสีย
 2.ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยกันปลูกต้นไม้หน้าบ้าน
 3.ช่วยกันกวาดขี้หมา สิ่งสกปก 
 4.ไม่เข้าใกล้อบายมุกและยาเสพติดเช่นดื่มเหล้า ดมกาว เล่นการพนัน
 5.ไม่หนีพ่อแม่ไปเล่นเกม 
 6.ช่วยกันบอกเพื่อนๆ ไม่ให้ทิ้งขยะลงในคลองหรือท่อระบายน้ำ
         จากาการลงชุมชนทั้ง 3 ครั้ง ทำให้ยุวชนได้เห็นถึงปัญหา จุดดีของแต่ละชุมชน ดังนั้นทุกคนจึงอยากจะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดโดยช่วยกันเสนอความคิดเห็น ต่าง ๆ โดยในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2552 โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิดวงประทีป เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกเยาวชนรักษ์ทะเล ณ หาดเกาะล้าน จ. ชลบุรี โดยมี
           วัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อกระตุ้นสร้างจิตสำนึกของเยาวชนในการร่วมกันรักษาแหล่งน้ำ
2.เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้ถ่ายทอดจากเยาวชนไปสู่ผู้ปกครองและประชาชน ทั่วไปในการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่มีคุณค่าอเนกอนันต์ต่อชีวิต
          การเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เห็นส่งที่งดงามที่มีอยู่ตามธรรมชาติทางทะเล การชมปะการัง การได้รับความรู้ด้านอนุรักษ์ท้องทะเลไทย จะเป็นการสร้างนักอนุรักษ์ตัวน้อยให้เป็นผู้ที่ช่วยกันรณรงค์ในชุมชนของตน เองได้เมื่อเติบโตขึ้นในภายภาคหน้า กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณพี่ ๆ จาก บริษัทอาร์เอส (มหาชน)จำกัด ที่มาจัดกิจกรรมให้ และขอบคุณผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1678 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ปิ๊บ ๆ ทำบุญด้วย QR CODE ธนาคารกสิกรไทยได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว
 ทำไมต้องให้บริการทุนการศึกษา
 นักเรียนจากKyoto ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมดวงประทีป
 มูลนิธิดวงประทีปมอบของขวัญแด่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ
 อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยไบกะ... .... น้ำใจที่ไม่เคยห่างหาย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound