>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นักศึกษาจาก Michigan State University
 
|

นักศึกษาจาก Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 11 คน ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรม มูลนิธิดวงประทีป และลงเยี่ยมชุมชน จากการประสานงานของ คณะสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีปให้การต้อนรับ 21 มกราคม 2553)  วันที่ : 08/06/2563

อ่าน 1164 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ผู้อุปการะชาวญี่ปุ่นเยี่ยมเด็ก ๆ ที่กาญจนบุรี
 ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ รับรางวัล”กำลังสำรองทองคำ”
 มอบเงินบริจาคของผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านแก่คุณลุงสถาพร
 เปิดบ้านธารน้ำใจ 2
 วอนกทม. อย่าปล่อยเด็กน้อยต้องหิวโหย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound