>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • อาจารย์ Ayari สอนทำเบเกอร์รี่เยาวชนหญิงที่กา ญจนบุรี
 

อาจารย์ Ayari สอนทำเบเกอร์รี่เยาวชนหญิงที่กาญจนบุรี

|

    

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม - 2 เมษายน 2552 Mrs. Ayari ชาวญี่ปุ่น ผู้อุปการะคุณต่อมูลนิธิฯ และเด็กๆ ในชุมชนแออัดมาอย่างยาวนาน ได้มาสอนวิธีการทำเบเกอร์รี่ให้กับเยาวชนหญิงที่โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิต ใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร ในครั้งนี้อาจารย์ Ayari ได้สอนทำคุ้กกี้มะพร้าว แยมโรล พิชซ่า แยมมะม่วง แยมสัปปะรด พร้อมกันนี้ได้นำแยมมะม่วงที่เยาวชนช่วยกันทำนำไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น แล้วนำรายได้ส่งมาให้เด็กและเยาวชนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์และ วัตถุดิบทั้งหมด และมอบอุปกรณ์ในการทำเบเกอร์รี่ให้กับทางโครงการฯ เพื่อเยาวชนจะได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือในการทำเบเกอร์รี่และเป็นรายได้ให้กับ เด็กและเยาวชนในโครงการต่อไปและยังมีของฝากสำหรับเด็กเละเยาวชนทุกครั้งที่ มาอีกด้วยวันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1407 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ร่วมคืนกำไรให้กับสังคม พัฒนาทักษะ สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน
 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2554
 มัดย้อมฉบับญี่ปุ่น
 นักศึกษาศศินทร์ดูงาน
 นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ดูงาน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound