>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • โรงงานปาล์มเพื่อ...... น้องสู่ชีวิตใหม่
 

โรงงานปาล์มเพื่อ...... น้องสู่ชีวิตใหม่

|เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2552 คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ พร้อมด้วย นักศึกษา wpi จำนวน 3 คน อาจารย์ 1 คน และ นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 คน เดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการศูนย์กาญจนบุรี และสวนปาล์มภายในโครงการฯ เพื่อศึกษาหาข้อมูลในการก่อสร้างโรงงานปาล์มน้ำมันให้กับ โครงการ ศูนย์กาญจนบุรี เพื่อเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต และกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโครงการดำเนินงาน เช่น กิจกรรมสีข้าวซ้อมมือ ปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นที่สนใจของทางคณะมาก บางส่วนก็ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อมกันนี้ทางโครงการฯ ก็ได้พาคณะเข้าเยี่ยมโรงงานปาล์มขนาดเล็ก ที่แรกของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นแนวในการศึกษาหา
ข้อมูลของนักศึกษา

   วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 921 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 วันเด็กรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย
 ครอบครัวคุณ Bournonvil lเยี่ยมเด็ก ณ โครงการสู่ชีวิตใหม่
 ผู้ปกครองสัมพันธ์ ณ โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี
 ควันหลงครบรอบ 30 ปีดวงประทีป
 การอบรม อุปนิสัยที่ 6 ผนึกกำลังผสานความต่าง
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound