>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • AIA สานฝัน ปันความรู้
 

AIA สานฝัน ปันความรู้

|  เนื่องในโอกาสที่บริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (เอไอเอ)  ได้ดำเนินงานครบรอบ 70 ปี จึงจัดโครงการเอไอเอสานฝัน ปันความรู้ เพื่อมอบหนังสือจำนวน 70,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียน ห้องสมุด มูลนิธิต่างๆ และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552 
คุณกัญจมา ศรีอรุณ ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร และทีมงาน ได้นำหนังสือ อาทิ สารคดี การ์ตูน บันเทิง จำนวน 5,250 เล่ม มอบให้กับเด็กๆ มูลนิธิดวงประทีป โดยมีคุณสุวรรณี วัดหนู 
หัวหน้าสายการศึกษา และทีมงานนิทานคาราวาน เป็นผู้รับมอบ และส่วนหนึ่งจะนำไปแจกจ่ายให้กับห้องสมุดในถิ่นทุรกันดารที่นิทานคาราวานไป แสดงตามโครงการมดหรรษาพาหนูๆรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆรักการอ่านต่อไป

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 2343 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อาจารย์ Ayari สอนทำเบเกอร์รี่เยาวชนหญิงที่กา ญจนบุรี
 ร่วมมอบความรัก ความห่วงใยแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2564
 ลงเยี่ยมชุมชนวัดทองบางเชือกหนัง
 ขอขอบคุณ บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ที่ห่วยใยชาวชุมชนแออัด
 น้ำใจจากคนจนสู่ชาวเฮติ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound