>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • กิจกรรมธรรมะกับเยาวชนศูนย์ชุมพ ร
 

กิจกรรมธรรมะกับเยาวชนศูนย์ชุมพร

|นอกจากกิจกรรมการเกษตร การศึกษา กีฬาที่น้องๆ เยาวชนชาย ศูนย์ชุมพรได้เรียนรู้และปฏิบัติแล้ว เยาชนชายเหล่านี้ยังได้ศึกษาธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจให้สงบอีกด้วย โดยครู พี่เลี้ยงของโครงการได้นิมนต์พระมาสอนธรรมะ อบรมจริยธรรมเป็นประจำให้กับเยาวชนเป็นประจำโดย เดือนนี้ได้อบรมธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ที่ผ่านมาและวันจันทร์ที่ 12 น้องเยาวชนได้ศึกษาหาความรู้นอกสถานที่โดยการนำของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้นำน้องๆ ไปหาความรู้ และวิธีการใช้ห้องสมุดที่ห้องสมุดประชาชน อำเภอละแม 
จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เยาวชนจะได้สัมผัสกับความรู้นอกห้องเรียนโดยแท้จริง

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 2061 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักเรียนนานาชาติจากสิงค์โปร์มา ดูกิจกรรม
 ถุงยังชีพจากน้ำใจของผู้มีจิตเมตตา ทยอยส่งถึงมือผู้รับ ชุมชนคลองเตยใน 3
 การมาเยือนของคณะนักศึกษานานาชา ติ Lifeworks รุ่นที่ 5
 ครบรอบ 32 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 ละครหุ่นเพื่อการศึกษาสาธิตการแ สดงและการทำหุ่นให้กับคณะอาจารย ์จากศูนย์วิทฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound