>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ปีใหม่ที่ชุมพร
 

ปีใหม่ที่ชุมพร

| ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ที่โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์ชุมพรก็จัดงานฉลองต้อนรับปีใหม่กันระหว่างครู พี่เลี้ยง และเยาวชนชายที่โครงการกันอย่างอบอ่น สนุกสนาน และเป็นการเอง แบบผ่อนคลายๆ   เริ่มจากการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ท่ามกาลางแสงแดดที่อบอุ่น  ช่วงบ่ายเป็นกีฬาสันทนาการ

        

เช่น โหม่งลูกโป่ง เรียงแก้วน่ำ ปีนต้นหมาก เป็นกีฬาที่เรียกเสียงฮาจากนักเชียร์ข้างสนามอย่าง
ครึกครื้น

   
ส่วนหัวค่ำทุกคนสนุกสนานด้วยการแสดง และชมละครที่เพื่อนๆ ต่างงัดความฮามาแสดงๆ ให้ชม และปิดท้ายด้วยเสียงดนตรีที่ดึงดูดให้ทุกๆ ออกมายืดเส้นยืดสายบ่งบอกถึงความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ แม้นจะอยู่ไกลบ้านแต่พวกเขาก็มีความสุขบนความพอเพียงวันที่ : 12/03/2564

อ่าน 1473 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 การก่อสร้างศูนย์พัฒนา และหอหลบภัยบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา
 มัดย้อมฉบับญี่ปุ่น
 ความรักกับวัยรุ่น
 ท่านเอกอัครราชฑูตประเทศสวีสเซอ ร์แลนด์ประจำประเทศไทยมาเยี่ยมม ูลนิธิฯ
 กิจกรรมดีๆ จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound