>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • วันเด็ก วันที่เด็กๆ รอคอย
 

วันเด็ก วันที่เด็กๆ รอคอย

     แม้ว่าวันเด็กแห่งชาติปีนี้จะดูเหงาๆ เนื่องจากพิษเศรษฐกิจโลก และผลจากความวุ่นวาย
ทางการเมือง แต่มูลนิธิฯ ก็พยายามจัดงานวันเด็กให้กับเด็กๆ ในกลุ่มเป้าหมายกว่า 1570 คน ได้มีความสุข สนุกสนานอย่างเต็มที่สมกับวันที่เด็กๆ รอคอย และเป็นวันของเด็กอย่างแท้จริง
      ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านอุปการะทุกท่านที่ได้ให้ความเมตตาร่วมบริจาค ปัจจัยทำให้มูลนิธิฯได้จัดงานวันเด็กในปีที่เศรษฐกิจโลกไม่ปกติได้สำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเจ้าภาพใหญ่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้ความเอื้อเฟื้อเป็นอย่างสูงในการจัด งานครั้งนี้
     ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นเด็กๆ ออกจากบ้าน แต่เช้าเพื่อมาลงทะเบียนรับบัตรเข้างานพร้อม
รับชมละครหุ่นจากโครงการนิทานคาราวานกันอย่างตื่นตาตื่นใจ เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงคุณครู
ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประธานมูลนิธิฯ กล่าวให้โอวาทกับเด็กๆ คุณสุกัญญา ทองชื่นจิตต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายความสัมพันธ์ภาครัฐ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต กล่าวเปิดงาน และมอบของขวัญรางวัลให้กับเด็กๆ ที่ได้รับการจับหางบัตร 
              
  และคุณลดาวัลย์ กันทวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบงบประมาณสนับสนุนถุงของขวัญ และเป็นประธานมอบรางวัลให้กับครอบครัวดีเด่น ตามโครงการบ้านน่าอยู่ ครอบครัวอบอุ่น 9 ครอบครัว

   

หลังจากนั้นเด็กๆ ต่างทยอยขึ้นเวทีแสดงความสามารถของตนเองกันอย่างเต็มที่ ทั้งร้อง เล่น เต้น รำ ซึ่งสร้างความสนใจและรอยยิ้มให้กับเพื่อนๆ ที่อยู่ข้างๆ เวทีอย่างสนุกสนาน
นอกจากการแสดงบนเวทีแล้ว ยังมีซุ้มกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กๆ ได้เล่นสนุกกันอย่าง
เต็มที่ อาทิ ซุ้มแหย่รูดู? โดยโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนซุ้มศิลปะบนปฏิทิน โดยโครงการศิลปะเด็ก,ซุ้มประลองปัญญา โดยโครงการควบคุม และป้องกันโรคเอดส์,ซุ้มออมทรัพย์สร้าง อนาคต โดยสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนาจำกัด, ซุ้มโยนห่วง โดยอนุบาลดวงประทีปและน้องๆ นิสิตจาก คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ซุ้มโรยตัวป้องกันภัย โดยโครงการควบคุมและ ป้องกันอัคคีภัย ตามด้วยซุ้มอาหารอร่อยอีกมากมาย ปิดท้ายด้วยการแจกถุงของขวัญให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงานทุกคน

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1937 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พี่ๆ จากมหาวิทยาศรีปทุมมาทำกิจกรรมก ับน้องๆ
 Mr.Tom Wells และครอบครัวมอบเครื่องเล่นสนามใ ห้ชุมชนวัดคลองเตยใน
 โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส ์กับกิจกรรมร่วมองค์กรภาคี
 ผู้อุปการะชาวญี่ปุ่นเยี่ยมเด็ก ๆ ที่กาญจนบุรี
 เรียนรู้นอกห้องเรียนของน้องๆ อนุบาลชุมชน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound