>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • อบรมน้ำชีวภาพ ปรับสภาพชุมชน
 

อบรมน้ำชีวภาพ ปรับสภาพชุมชน

| อีกหนึ่ง กิจกรรมที่โครงการทุนการศึกษาจัดอบรมทำน้ำชีวภาพให้กับสมาชิกบ้านน่าอยู่ ครอบครัวอบอุ่น เพื่อนำไปปรับแวดล้อมในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน  ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ให้ความสนใจในคุณประโยชน์ของน้ำชีวภาพ โดยเฉพาะน้ำตะไคร้กันยุง คุณบุญเกื้อ ถาวรบัณฑิต เป็นวิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นชาวชุมชนคลองเตยเอง ซึ่งจะเข้าใจระบบทางชีวภาพของชุมชนได้ดี   หลังจากอบรมสมาชิกบ้านน่าอยู่ครอบครัวได้กลับไปทดลองทำน้ำ
ชีวิภาพเพื่อใช้ในครอบครัว และเป็นการประหยัดรายจ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง


 

วันที่ : 18/04/2560

อ่าน 551 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 คอนเสิร์ต "เบิร์ธเดย์ 98.5 เอฟเอ็ม" รายได้สมทบทุน มูลนิธิดวงประทีป
 นักศึกษาจาก Michigan State University
 ช่วยเหลือเร่งด่วนผู้ประสบอัคคี ภัย
 Ms. Sophie Bournonville และครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับน ้องๆ ที่โครงการฯ ศูนย์กาญจนบุรี
 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ปี60
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound