>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เยาวชนชาย โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ศึกษ าประวัติศาสตร์ตามรอยพระบิดาวิท ยาศาสตร์ไทย
 

เยาวชนชาย โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ศึกษาประวัติศาสตร์ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย

| ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 - วันพุธที่ 10 ธันวาคม โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์จังหวัดชุมพร 
นำเยาวชนชาย 40 คน ไปทัศนศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนของโครงการฯหลังจากนั้นน้องเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ บริเวณชายหาดประจวบคีรีขันธ์
เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้องที่ต้องเอื้อ
อาทรช่วยเหลือ ดูแลกันระหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯ      

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว เยาวชนยังได้เข้าร่วมสนามทดสอบกำลังใจที่หน่วย
ทหารราบค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้น ระทึก 
และสร้างประสบการณ์ในการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งน้องๆ เยาวชนที่เข้า
กิจกรรมในครั้งนี้รู้สึกประทับใจที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศจริง ที่สามารถนำไปปรับ
ใช้กับชีวิตประจำวันได้ และที่สำคัญได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามรอยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทยอีกด้วย

วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1961 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อบรมการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา อีกทางเลือกของเยาวชนนิวัตน์สู่ ชีวิตใหม่
 ด้วยพระกรุณาธิคุณ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 ช่วยเหลือเร่งด่วนผู้ประสบอัคคี ภัย
 Elsereine1% Club มอบชุดทำความสะอาดและป้องกันเชื้อไวรัส
 ปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound