>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • โครงการมดหรรษาพาหนูๆรักการอ่าน
 

โครงการมดหรรษาพาหนูๆรักการอ่าน

|

                                      
             มูลนิธิดวงประทีปขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ โครงการมดหรรษา พาหนูๆ รักการอ่าน โดยละครหุ่นเพื่อการศึกษาจะนำคาราวานหุ่นน้อยน่ารักๆ ออกตระเวนแสดงให้เด็กๆ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น มุกดาหาร และตาก เพื่อรณรงค์ให้เด็กๆ รักการอ่าน เสริมสร้างจินตนาการณ์ ด้วยการแสดงหุ่นพร้อมนำหนังสือนิทาน หรือหนังสือที่ให้ความรู้เสริมปัญญามอบผ่านโรงเรียนที่ทำการแสดงจำนวน 100 โรงเรียน ภายในปี 2552
            จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ด้วย การบริจาคหนังสือนิทาน หนังสือประเภทเสริมทักษะความรู้มือสอง หรือสมทบทุนเพื่อจัดซื้อหนังสือนิทานตามกำลังศรัทธา เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เด็กไทยได้บริโภคอาหารสมองด้วยการอ่าน ตามวัตถุประสงค์โครงการมดหรรษา พาหนูๆ รักการอ่านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
             ท่านสามารถบริจาคหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ www: dpf.or.th E-mail dpffound@ksc.th.net หรือที่ มูลนิธิดวงประทีป โทรศัพท์ 02-671-4045-8 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน คุณแสวง หนูทิพย์ ต่อ 124 หรือคุณสุวรรณี วัดหนู ต่อ 109


วันที่ : 28/04/2558

อ่าน 1451 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 วันเด็กที่ President Solitaire Hotel
 คุณ Kopek กับการมาเยือนเยาวชนชายที่ศูนย์ ชุมพร
 Mr.Tom Wells และครอบครัวมอบเครื่องเล่นสนามใ ห้ชุมชนวัดคลองเตยใน
 คณะLifeworks International รวมพลังสร้างประโยชน์เพื่อสังคม
 น้ำใจแด่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตลาดปีนัง
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound