>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • แข่งขันงัดข้อชิงแชมป์ประเทศไทย
 

แข่งขันงัดข้อชิงแชมป์ประเทศไทย

|

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองเตยต้านยาเสพติด นำนักกีฬาเยาวชนของ
โครงการฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายและงัดข้อ LATCHFORD CLASSIC 2008  
ณ อาคารเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง เพื่อเป็นการเปิดโอกาส
ให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬา เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและ
ชุมชนคลองเตย ตลอดจนได้ประสบการณ์และความสนุกสนานจากการแข่งขันในครั้งนี้

ผลการแข่งขัน     รองชนะเลิศ การแข่งขันงัดข้อ รุ่นน้ำหนักตัวมากกว่า 75 กิโลกรัม   
ได้แก่ นายวิรัตน์ (หมู) พายพัตร   
                                      
       


วันที่ : 28/02/2560

อ่าน 571 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ความสำเร็จอีกก้าวของอนุบาลดวงป ระทีป
 เหตุเกิดที่ชุมชนบ้านกล้วย
 The Sincere Group มาพบเด็กๆ ที่ดวงประทีป
 ไทยพาณิชย์มอบทุนการศึกษาให้เด็ กในชุมชน
 สโมสรโรตารีพระนครแจกแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุและเด็ก
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound