>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ค่ายธรรมะกับผู้สูงวัย
 

ค่ายธรรมะกับผู้สูงวัย

|

ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน โครงการผู้สูงอายุ มูลนิธิดวงประทีปจัด กิจกรรมค่ายธรรมะ ณ วัดแก่งกระจาน จ. เพชรบุรี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ศึกษาธรรมะ และทำกิจกรรมร่วม
กันผู้สูงอายุ จ. เพชรบุรี อาทิ ออกกำลังกาย ชมธรรมชาติ กิจกรรมสร้างงานจากกระดาษเหลือใช้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ศึกษาชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และเปลี่ยน
ประสบการณ์ โดยมีผู้สูงอายุ 65 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


  วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 3166 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอเชิญผู้มีจิตเมตตาร่วมส่งความรักและความปรารถนาดีแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในสลัม
 Mr. Perter Torngvist เยี่ยมน้องๆ ที่กาญจนบุรี
 Mr. Thailand 2008
 AIA สานฝัน ปันความรู้
 MR. KEN KINOSHITA เยี่ยมน้อง ๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound