>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ครอบครัว OKUI สอนทำเบเกอร์รี่เยาวชนหญิงที่กา ญจนบุรี
 

ครอบครัว OKUI สอนทำเบเกอร์รี่เยาวชนหญิงที่กาญจนบุรี

|

              
Mr.Akira  และ Mrs. Ayari OKUI สองสามีภรรยาชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้อุปการะคุณต่อมูลนิธิฯ และเด็กๆ ในชุมชนแออัดมาอย่างยาวนาน ได้มาสอนวิธีการทำเบเกอร์รี่ให้กับเยาวชนหญิงที่โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ที่จังหวัดกาญจนบุรี  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร  อาจารย์ทั้ง 2 นำรายได้จากการจำหน่ายเบเกอร์รี่ที่ญี่ปุ่นมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ อุปกรณ์และวัตถุดิบทั้งหมด และมอบอุปกรณ์ในการทำเบเกอร์รี่ให้กับทางโครงการฯ เพื่อเยาวชนจะได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือในการทำเบเกอร์รี่และเป็นรายได้ให้กับ เด็กและเยาวชนในโครงการต่อไป  
               


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 799 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 33 ปีมูลนิธิดวงประทีป
 อนุบาลรำลึก ครั้งที่ 21
 รางวัลเกียรติคุณ "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557
 คณะครูอนุบาลศึกษาดูงาน
 Mr. Perter Torngvist เยี่ยมน้องๆ ที่กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound