>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เยาวชนร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องเ อดส์
 

เยาวชนร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องเอดส์

บ่ายของวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน เยาวชนเครือข่ายเอดส์กว่า 300 คน จัดมหกรรม "รวมพลังเยาวชนคนทำงานด้านเอดส์ โดยมีเสวนาเรื่องเอดส์รู้ทัน รักษาได้ และจัดนิทรรศการให้ความรู้พร้อมเล่นเกมส์เพื่อรณรงค์ความรู้เรื่องเอดส์ให้ กับเด็ก เยาวชน และชาวชุมชนได้ร่วมสนุกและได้รับสาระความรู้เรื่องเอดส์     
        

       
และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขกับผู้ป่วยเอดส์ ในสัปดาห์เยาวชนแห่งชาติ โดยนางนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ  ผู้อำนวยการโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์กล่าวรายงาน คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กล่าวเปิดงาน และมอบใบเกียรติคุณให้กับอาสาสมัครและวิทยากรชุมนทำงานด้าน เอดส์จำนวน 50 คน หลังเสร็จสิ้นพิธีการ  ขบวนเดินรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องเอดส์ให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนโลก


วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 1923 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ดอกไม้แทนใจแด่ครูนักต่อสู้เพื่ อประชาธิปไตย
 เลี้ยงอาหารน้องๆ และผู้สูงวัยในชุมชน
 Siam Solvay Foundation กับการส่งเสริมทักษะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 โรงงานปาล์มเพื่อ...... น้องสู่ชีวิตใหม่
 ขอสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมมวยไทย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound