>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีไห้วครู กับเด็ก 2 โครงการฯ ที่มูลนิธิดวงประทีป
 

พิธีไห้วครู กับเด็ก 2 โครงการฯ ที่มูลนิธิดวงประทีป

|

เด็กๆ อนุบาลดวงประทีป และเด็กในโครงการการศึกษาพิเศษ(บกพร่องทางการได้ยิน) กว่า 240 คน
เข้าร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และอบรมสั่งสอนให้
เป็นคนดี มีระเบียบวินัย ด้วยใจที่มุ่งมั่นเสมอมา และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กๆ ได้เข้าใจและ
เห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครู อนุบาลดวงประทีปร่วมกับโครงการการศึกษาพิเศษ(บกพร่องทางการได้ยิน) จึงถือพิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติ และเด็กที่มีความบกพร่อง นับว่าเป็นกิจกรรม
ที่สร้างความเข้าใจ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างเด็กทั้งสองส่วน (วันพฤหัสบดีที่ 26 มิ.ย.)
 
  


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 779 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมมวยไทย
 รับน้องเยาวชน 3 ชายแดนภาคใต้ รุ่น2
 บริษัท ดับบลิวพีพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องเขียน
 ชุมชนล็อก 1-2-3 กว่า 10 หลังคาวอด
 นักศึกษาพยาบาลจากญี่ปุ่นกับกิจ กรรมที่ศูนย์กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound