>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นิทานคาราวานกับการออม
 

นิทานคาราวานกับการออม

|


โครงการนิทานคาราวาน ร่วมกับสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนา จำกัด จัดแสดงละครหุ่นเพื่อการศึกษา ที่โรงเรียนวัดคลองเตยใน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน โดยมีเด็กและชาวชุมชนกว่า 60 คนสนใจละครหุ่นดังกล่าว สาระของการแสดงละครหุ่นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ชาว ชุมชมรักการออม ในงานสัปดาห์การ
ออม

 วันที่ : 20/09/2564

อ่าน 3283 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สารจากครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 มอบเครื่องเล่นสนาม-ชุมชนน้องให ม่
 ครูประทีป ร่วมเป็นวิทยากรงานเสาวนา “ร่วมสร้างวัคซีนใจเพื่อคนไทยมีความสุข”
 ประวัติผู้รับรางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" นายสังวาลย์ บุญส่ง
 โรงแรม Oakwood Suites Bangkok อีกหนึ่งกัลยาณมิตรที่ดีของมูลนิธิดวงประทีป กรุณามอบข้าวสารให้แก่ชาวบ้านในชุมชนแออัด
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound