>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ครอบครัวทดแทน มอบรัก มอบทุน
 

ครอบครัวทดแทน มอบรัก มอบทุน

|


วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา “โครงการครอบครัวทดแทน” ในความดูแลของโครงการป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ มูลนิธิดวงประทีป จัดพิธีมอบทุนการศึกษา และทุนยังชีพให้กับครอบครัวทดแทนที่ให้การดูแลเด็กที่รับผลกระทบจากเชื้อ HIV และปัญหายาเสพติด ซึ่งเด็กๆ เหล่านี้จะอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ยินดีจะให้การดูแลเด็กจนกระทั่งพวกเขา สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือผู้ปกครองของเด็กพร้อมที่จะให้การดูแลเด็กต่อไป 
     ในวันดังกล่าวมีเด็กเข้าร่วมรับทุนจำนวน 39 คน จาก 19 ชุมชน  ซึ่งมูลนิธิฯ จะทำการสำรวจความต้องการ ความจำเป็น และความเหมาะสมที่จะสนับสนุนทุนดังกล่าวอีก 11 ทุน รวมเป็นทุนทั้งสิ้น 50 ทุน โดยทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก KOPEK FAMILY  ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เป็นประธานมอบทุนในครั้งนี้


วันที่ : 16/12/2559

อ่าน 867 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เดทตอลมอบความสะอาดปราศจากไข้หว ัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ให้น้องที่อนุบาลดวงประทีป
 เยาวชนตลาดหลักทรัพย์ดูงานเศรษฐ กิจชุมชน
 อาหารสมวัย
 มูลนิธิดวงประทีป บริษัทน้ำตาลสิงห์บุรี และคณะพระสงฆ์Tendaishuuจากประเ ทศญี่ปุ่นร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 มหกรรมรวมพลคนรักนิทาน สร้างจินตนาการณ์สร้างสรรค์
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound