>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มอบวุฒิบัตรเด็กเล็ก
 
|

                                                 
         คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กที่จบอนุบาล 3 จากศูนย์เด็กเล็กมหาดไทย 1 จำนวน 39 คน  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2551 ศูนย์เด็กเล็กมหาดไทย 1 ตั้งอยู่เขตประเวศ เป็นศูนย์ฯ ที่มูลนิธิให้การสนับสนุนการก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ปัจจุบันสามารถรองรับเด็กได้ถึง 260 คนต่อวัน ซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้านได้อย่างไม่ ต้องกังวล และที่สำคัญเด็กๆ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งเรื่องโภชนาการ การศึกษา พร้อมที่จะเข้าสถานศึกษาในระดับประถมได้อย่างภาคภูมิ


วันที่ : 25/09/2557

อ่าน 1547 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อดีตอาสาสมัคร-ผู้อุปการะทุนการศึกษาพบเด็ก
 "TO BE NUMBER ONE 1 คน 1 บาท ช่วยผู้ประสบภัยทั่งที่ภาคใต้แล ะที่ประเทศญี่ปุ่น"
 ละครหุ่นเพื่อการศึกษาพาเหรดพบน ้องๆ ที่ตะเข็บชายแดน
 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับบุตรหลาน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน"
 "ปั่นปันรัก" ในงาน Bike Addict 2014 โดย Terminal21
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound