>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มอบวุฒิบัตรเด็กเล็ก
 
|

                                                 
         คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กที่จบอนุบาล 3 จากศูนย์เด็กเล็กมหาดไทย 1 จำนวน 39 คน  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2551 ศูนย์เด็กเล็กมหาดไทย 1 ตั้งอยู่เขตประเวศ เป็นศูนย์ฯ ที่มูลนิธิให้การสนับสนุนการก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ปัจจุบันสามารถรองรับเด็กได้ถึง 260 คนต่อวัน ซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้านได้อย่างไม่ ต้องกังวล และที่สำคัญเด็กๆ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งเรื่องโภชนาการ การศึกษา พร้อมที่จะเข้าสถานศึกษาในระดับประถมได้อย่างภาคภูมิ


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1787 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ทบทวนบทเรียนกิจกรรมเสาร์เว้นเส าร์
 พิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"ประจำปี 55 (ครั้งที่ 4)
 ความใฝ่ผัน แรงบันดาล เส้นทางชีวิตของครูประทีป
 คณะ Flame of Hope Foundationเยี่ยมเด็กๆ ที่โครงการฯ ศูนย์กาญจนบุรี
 นักข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮเ ยี่ยมเด็กๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound