>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นักเรียนจากKyoto ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมดวงประทีป
 

วันจันทรที่ 28 มกราคม 2551 
Mr. MEGUMU  Akeo คุณครูใหญ่,  Ms. KUSAKAWA  Kiyomi คุณครูประจำชั้น,  และ Ms. TORII  Shinobu  เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่นและคณะนักเรียน จำนวน 43 คน จาก KYOTO-SHIRITSU TONAN HIGH SCHOOL

 

มาเยี่ยมชมกิจกรรมมูลนิธิฯ และลงชุมชน คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ  เลขาธิการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ บรรยาย    และตอบข้อสักถามจากนักเรียน  ซึ่งนักเรียนกลุ่มกล่าวว่าประทับใจในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ และชื่นชมในการทำงานอย่างจริงใจในการแก้ไขปัญหาของชาวชุมชน


 


วันที่ : 20/07/2560

อ่าน 2710 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอขอบคุณท่านพ.ต.ท.ณริศ หาญจริง รองผกก.จร.สน.ท่าเรือ และคณะ
 พ.ต.ท.พีรธรรม คำจร รอง ผกก.ป.สน.ท่าเรือฯ เป็นตำรวจท่านที่ 2 ที่เมตตาเลี้ยงอาหารเด็กๆ อนุบาลดวงประทีปหัวข้อ
 นักศึกษา Minnesota University จากสหรัฐอเมริกาก็มาทำกิจกรรมที ่ดวงประทีป
 รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา
 ขอขอบคุณพ.ต.ต.สุทธกานต์ นาคะเสถียร สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound