>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ดูงาน
 


นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดูงานการช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา และผลกระทบจากโรคเอดส์ที่มูลนิธิดวงประทีป โดยคุณครูประทีป  อึ้งทรงธรรม ฮาตะให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนตอบคำถามจากน้องอย่างเป็นกันเอง เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม


วันที่ : 22/01/2564

อ่าน 1107 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 วันเด็ก วันที่เด็กๆ รอคอย
 ร่วมคืนกำไรให้กับสังคม พัฒนาทักษะ สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน
 โครงการทุนการศึกษาลงเยี่ยมชุมช นต่างจังหวัด
 กรมสุขภาพจิตที่ 13 จัดอบรมป้องกันสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจายเขื้อโควิด-19
 บริษัท โคอิเคยะ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ขนมสคอร์น แก่มูลนิธิดวงประทีปและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound