>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ดูงาน
 


นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดูงานการช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา และผลกระทบจากโรคเอดส์ที่มูลนิธิดวงประทีป โดยคุณครูประทีป  อึ้งทรงธรรม ฮาตะให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนตอบคำถามจากน้องอย่างเป็นกันเอง เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 711 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มอบเงินช่วยเหลืออย่างเป็นทางกา ร
 33 ปีมูลนิธิดวงประทีป
 ศูนย์สารสนเทศ
 ครอบครัวทดแทนครั้งที่ 2 ปี 51
 เริ่มแล้ว ตระเวนแสดงละครหุ่น อบรมการทำหุ่นเพื่อการศึกษา
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound