>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เปิดอาคาร ศูนย์อบรมป้องกันอัคคีภัย
 

เปิดอาคาร ศูนย์อบรมป้องกันอัคคีภัย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2550 เวลา 10.30 - 16.30 

      ท่านอุปทูต Mr.Jun YAMADA,Mr. Hitoshi TAKEZUME จากสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย Mr. Teiichiro AOKI ,Mr. Minoru YASUI และคณะจาก Rotary Club of Osaka Friend ,ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร"ศูนย์อบรมป้องกันอัคคีภัย" โดย ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ประธาน และครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปให้การต้อนรับ  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก หัวหน้าสถานีดับเพลิงคลองเตยผู้อำนวยการเขตคลองเตย หัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ ท่านสมาชิกสภาเขตคลองเตย ท่านประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู  ประธานศูนย์วิทยุ พระราม 9  Charter President Rotary Club of Taksin-Pattaya,  President Of Rotary Club of Pattaya หัวหน้าหน่วยดับเพลิง ผู้นำชุมชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ให้เกียรติร่วมงาน และร่วมแสดงความยินดีในการเปิดศูนย์ดังกล่าวกันอย่างอบอุ่น

      นอกจากพิธีเปิดอาคารในช่วงเช้าแล้ว ในช่วงบ่ายยังมีการอบรม และสาธิตการป้องกันอัคคีภัยจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความสนใจ  และมีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับอาสาสมัครดับเพลิง   นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ และส่งเสริมประสบการณ์ ทักษะในอีกแง่มุมหนึ่งให้กับอาสาสมัครได้เป็นอย่างดี

     ศูนย์อบรมป้องกันอัคคีภัย แห่งนี้เป็นศูนย์เฝ้าคอยระวังและป้องกันอัคคีภัย ตั้งอยู่ชั้น 3 ของอาคารดังกล่าว  นอกจากนี้แล้วยังเป็นศูนย์อบรมให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน เบื้อต้น และให้ความรู้ในการดับเพลิง และเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ต้องประสบกับอัคคีภัย เนื่องจากในชุมชนแออัดมักจะเกิดเหตุเพลิงไหม้หลายครั้ง เฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง   เพื่อให้ชาวชุมชนทั้งเด็ก และผู้ใหญ่รู้วิธีในการผจญเพลิง ปกป้องชีวิต และทรัพย์สินของตนเองอย่างเป็นระบบ 

     

      มูลนิธิเล็งเห็นว่าการให้ความรู้ในทุกด้านเป็นเรื่องสำคัญ จึงผลักดันให้เกิดศูนย์แห่งนี้มากกว่าที่จะตามแก้ปัญหาหลังเกิดอัคคีภัย   ซึ่งอย่างน้อยๆ ชาวชุมชนก็มีความรู้ที่สามารถเอาตัวรอด และช่วยเหลือผู้อื่นในยามคับขันได้


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1647 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ครอบครัว OKUI สอนทำเบเกอร์รี่เยาวชนหญิงที่กา ญจนบุรี
 ละครหุ่นเพื่อการศึกษาสาธิตการแ สดงและการทำหุ่นให้กับคณะอาจารย ์จากศูนย์วิทฯ
 "TO BE NUMBER ONE 1 คน 1 บาท ช่วยผู้ประสบภัยทั่งที่ภาคใต้แล ะที่ประเทศญี่ปุ่น"
 อาจารย์ Ayari และ Okui อาจารย์ Ayari และ Okui
 สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกแฝกให้เด็กๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound