>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คณะLifeworks International รวมพลังสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ภาค 2
 
|      วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม คณะนักศึกษาlifeworks ได้ร่วมทำกิจกรรมกับชาวชุมชนหัวโค้งด้วยการทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนหัวโค้งท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายแต่การดำเนินการสำเร็จด้วยดี 
วันต่อมาคณะได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนคลองเตยที่บ้านสวน ริมน้ำ จ.สมุทรสงคราม ตลอดทั้ง 2 วันที่ผ่านมา เยาวชนนานาชาติจากคณะlifeworks และเยาวชนไทยได้สร้างมิตรภาพอันดีร่วมกัน

หลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่โครงการสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์จังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับเยาวชนหญิง และเรียนรู้วัฐจักรของกล้วยว่า ทุกส่วนของกล้วยสามารถนำมาใช้ทำอะไรได้บ้าง ซึ่งสร้างความสนุกสนานและเปิดโลกทรรศนใหม่ๆ ให้กับคณะเป็นอย่างยิ่ง หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมที่ศูนย์กาญจนบุรีแล้ว  ทางคณะก็ออกเดินทางต่อไปยัง ศูนย์ชุมพร เพื่อร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนชายของศูนย์ฯ และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่เยาวชนชายได้ปฏิบัติเป็นประจำ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วทางคณะจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ อีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2554 นี้ และจะเดินทางกลับไปยังประเทศของแต่ละคนวันอังคารที่ 2 สิงหาคม ศกนี้


วันที่ : 27/07/2564

อ่าน 1139 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ประโยชน์ที่เด็กได้จากการเรียนร ะบบมอนเทสซอรี่
 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2561
 เพื่อชาวชุมชนเราทำได้ มอบถุงยังชีพ กว่า 550 แก่ 550 ครอบครัว ชุมชนหัวโค้งและชุุมชนร่วมใจพัฒนา 7-12
 พิธีมอบรางวัล"ครอบครัวต้นแบบ ชุมชนน่าอยู่"
 คลองเตยต้องรอด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพกว่า 600 ชุด แก่ชาวชุมชนร่วมใจพัฒนา 7-12
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound