>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คณะLifeworks International รวมพลังสร้างประโยชน์เพื่อสังคม
 
| นับเป็นครั้งที่ 6  ที่คณะ Lifeworks International ลงทุนฟักกระเป๋าเดินทางมาประเทศไทยเพื่อช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและ เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนแออัด  โดยในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 11 คน โดยแต่ละคนจะเดินทางจากประเทศของตนเอง ได้แก่ สหรัฐอเมริกัน ฝรั้งเศส เบลเยี่ยม และฮ่องกง โดยมีกรุงเทพเป็นจุดนัดพบและนำขบวนมาเริ่มทั้งกิจกรรมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กรกฏาคม ถึงวันอังคารที่ 2 สิงหาคม โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ฟังบรรยายทำความเข้าใจต่อปัญหาของชุมชนแออัด และการแก้ไขปัญหาโดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและตอบข้อแลกเปลี่ยนซักถาม   
และตามด้วยกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยร่วมกับชาวชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของโครงการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยให้การดูแล

วันอังคารที่ 19 คณะมาร่วมกิจกรรมกีฬาสีกับน้องๆ ที่โรงเรียนอนุบาลดวงประทีปและแข่งกีฬาร่วมกับน้องๆ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลด้วยประทีป หลังจากที่แข่งกีฬาเสร็จแล้ว ทางคณะได้ลงเยี่ยมบ้านเด็กในโรงเรียนอนุบาลเพื่อศึกษาและดูสภาพความเป็นอยู่ ของเด็กยากไร้ พร้อมได้มอบของที่ระลึกให้กับครอบครัวของน้องที่ลงเยี่ยมบ้านด้วย

ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำผ้าบาติก ซึ่งเป็นอาชีพทางเลือกหนึ่งของชาวชุมชน ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งกิจกรรมนี้สร้างความภูมิใจให้กับคณะได้เป็นอย่างดีในผลงานของตนเองที่มี ชิ้นเดียวในโลก

  วันที่ 3 ของการมาทำกิจกรรมดี และเรียนรู้ของคณะ lifeworks ในวันนี้คณะจะได้ร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มผู้สูงอายุในการเรียนรู้วิถีชีวิตของ คนในชนบทตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์เรียนรู้ ไร่ทักสม จ. นครนายก  ด้วยการรู้จักการสีข้าวด้วยมือ การฝัดข้าว การดองอาหารและรับประทานอาหารร่วมกันโดยคณะได้ให้การดูแลเรื่องอาหาร เครื่องดื่มให้กับผู้สูงอายุก่อนที่จะลงมือรับประทาน ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของไทยในการดูแลผู้สูงอายุ และหลังจากนั้นก็ได้เดินทางต่อไปนมัสการหลวงพ่อปากแดง วัดพราหม์มณี สร้างความอิ่มเอิบใจทั้งผู้สูงอายุ และคณะlifeworks เป็นอย่างยิ่ง

ตอน 2 ของการมาทำกิจกรรมดีๆ ที่มูลนิธิดวงประทีปจัดให้กับคณะlifeworks ได้สัมผัสกับชีวิตจริงจะเป็นอย่างไรติดต่อในวันพรุ่งนี้....

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1972 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักเรียนเกรด 4 จากConcordian International School ผู้มาเยือนรุ่นจิ๋ว
 สองเดือนกับประสบการณ์ชีวิตในสล ัม
 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยแล ะผู้พิการในสลัม ปี53
 ร้านมือ2 "ต้องใจ"
 ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดิน-ศูนย์การเ รียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กแ ละเยาวชน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound