>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ลงพื้นที่เยี่ยมชาวชุมชนเอื้ออารีและชุมชนโรงหวาย อ่อนนุช
 

วันที่ : 02/09/2564

อ่าน 187 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ "โครงการร่วมใจสู้ภัยโควิด-19"
 วันเด็ก วันที่เด็กๆ รอคอย
 มอบวุฒิบัตรเด็กเล็ก
 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมูลนิธ ิดวงประทีป
 กรมศุลกากร โดยกองสืบสวนและปราบปราม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรจุลงถุงยังชีพ 1,000 ชุด
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound