>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ลงพื้นที่เยี่ยมชาวชุมชนเอื้ออารีและชุมชนโรงหวาย อ่อนนุช
 

บ่ายวันนี้คุณครูประทีป และคณะเจ้าหน้าที่มอบถุงยังชีพแก่ชาวชุมชนเอื้ออารี และชาวชุมชนโรงหวาย อ่อนนุช จำนวน 100 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของชาวบ้าน ขอขอบคุณถุงยังชีพจาก Mr.Robert Wilson (24 ส.ค. 64)


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 951 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น และบริษัท โกลบอล ฟู้ด เอ็กซ์เพรส "ส่งความห่วงใย แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19"
 สารจากครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 แต่งแต้มเติมสี
 มูลนิธิดวงประทีปมอบของขวัญแด่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ
 ค่ายครอบครัวอบอุ่น
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound