>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ลงเยี่ยมชาวบ้านชุมชนหลัง สน.ประเวศ พร้อมมอบถุงยังชีพ กว่า 50 ชุด
 

ลงเยี่ยมชาวบ้านชุมชนหลัง สน.ประเวศ พร้อมมอบถุงยังชีพ กว่า 50 ชุด เพื่อให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ขอบคุณการไฟฟ้านครหลวง และ Central Air ที่สนับสนุนถุงยังชีพ ไข่สด และน้ำดื่มแก่ชาวบ้านชุมชนหลัง สน.ประเวศ (19 ส.ค. 64)

วันที่ : 23/07/2564

อ่าน 209 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เยาวชนชายศูนย์ชุมพรต้อนรับคณะป ั่นจักรยาน Hands Across The Water
 พลังเยาวชน(ที่ศูนย์กาญจนบุรี)อ ีกหนึ่งกำลังเข้มแข็งของชุมชน
 ช่วยเหลือคนด่านหน้า มอบถุงยังชีพแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สถานีดับเพลิงพระโขนง
 ละครหุ่นเพื่อการศึกษาพาเหรดพบน ้องๆ ที่ตะเข็บชายแดน
 เครือ CP ช่วยหนุนใจสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค ผ่านมูลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound