>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น และบริษัท โกลบอล ฟู้ด เอ็กซ์เพรส "ส่งความห่วงใย แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19"
 

บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น จำกัด และบริษัท โกลบอล ฟู้ด เอ็กซ์เพรส จำกัด "ส่งความห่วงใย แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19" ได้ส่งมอบอาหารแช่แข็ง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิดวงประทีป ต้องขอขอบคุณในความกรุณาในครั้งนี้ และขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองร้อยเท่าพันทวีค่ะ (5 ส.ค. 64)

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 118 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เด็กดีเริ่มได้ที่ครอบครัว
 โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส ์กับกิจกรรมร่วมองค์กรภาคี
 มูลนิธิดวงประทีปร่วมกับบริษัทล็อกซเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 ARAMAKI STUDY & WORK TOUR เยี่ยมเด็กและเยาวชน ศูนย์กาญจนบุรี
 มอบอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาเด ็กเล็กที่ชุมชนแฟลต11-18
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound