>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ลงพื้นที่ชุมชนเย็นอากาศ 2 หลังชาวบ้านประสบเหตุเพลิงไหม้
 

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนเย็นอากาศ 2 เมื่อคืนวันที่ 3 สิงหาคม 64 ทำให้มีบ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมาก คุณครูประทีปและคณะเจ้าหน้าที่จึงรีบเดินทางไปช่วยเหลือโดยการมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยชาวบ้านในเบื้องต้น กว่า 50 ครัวเรือน สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่ดีขึ้นซ้ำยังต้องมาเจอเหตุไฟไหม้อีก มูลนิธิดวงประทีปขอเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านชุมชนเย็นอากาศ 2 ทุกท่านเข้มแข็งและเราผ่านมันไปด้วยกัน (4 ส.ค. 64)

วันที่ : 23/07/2564

อ่าน 33 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ครอบครัวหรรษา สมานสัมพันธ์ ปี 2
 มูลนิธิดวงประทีปร่วมเป็นเจ้าภา พบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเ จ้าพี่นางเธอฯ
 ด้วยพระกรุณาธิคุณ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 ลงพื้นที่เยี่ยมชาวชุมชนวัชรพล พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 500ชุด 
 รุกช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ชุมชนแรก "ชุมชนพัฒนาใหม่"
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound