>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว ชุมชน ล็อค 4-5-6 ชุมชนวัดคลองเตยใน 1 และ 2
 

ถึงฝนตกดวงประทีปก็ไม่หยุดช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน ล็อค 4-5-6 ชุมชนวัดคลองเตยใน 1 และ 2 จำนวน 80 ชุด (30 ก.ค. 64)


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 383 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ลดภาวะติดเตียงให้น้อยลง
 ปีใหม่ที่ชุมพร
 ลงเยี่ยมชุมชนวัดทองบางเชือกหนั ง
 เพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาใหม่
 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ปี 55
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound