>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คุณครูประทีป ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมน้องเอ เด็กชายผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโรคร้าย
 

คุณครูประทีป ลงพื้นที่เยี่ยมน้องเอ (นามสมมุติ) เด็กชายตัวน้อย วัย 7 ปี ที่ชุมชนริมคลองสามัคคี ป่วยเป็นโรคมะเร็ง บิดาของน้องทำงานที่ต่างจังหวัด เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถกลับบ้านมาดูแลครอบครัวได้ มีเพียงมารดาและพี่สาวที่คอยดูแลน้องอย่างใกล้ชิด
คุณครูประทีปได้พูดคุยและสอบถามอาการของน้องว่าเจ็บตรงไหนไหม? น้องเอตอบมาด้วยเสียงใสๆ ว่า “ไม่เจ็บครับ” ทั้งๆ ที่อาการของน้องอยู่ในช่วงระยะสุดท้ายแล้ว แต่ด้วยใจที่สู้กับโรคร้ายน้องเอไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เผชิญอยู่ คุณครูประทีป ได้มอบถุงยังชีพ และทุนทรัพย์จำนวนหนึ่ง เพื่อให้ครอบครัวนำไปเป็นค่ารักษาพยาบาลของน้อง และเป็นกำลังให้กับครอบครัว
ในชุมชนแออัดยังมีคนจนอีกมากมายที่ยังเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุข ยังมีคนที่เจ็บป่วยรอการช่วยเหลืออยู่อีกหลายราย อย่างกรณีของน้องเอที่ปีที่แล้วยังสามารถเคลื่อนไหวช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ปีนี้น้องเดินไม่ได้แล้วต้องอยู่บนที่นอนอย่างไร้ความหวัง ชีวิตของคนจนมีทางเดินให้เลือกน้อยเหลือเกิน (22 ก.ค. 64)


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 363 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักศึกษา Tulane University ดูงานด้านเอดส์
 มอบเงินบริจาคของผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านแก่คุณลุงสถาพร
 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมูลนิธ ิดวงประทีป
 น้ำใจจากคนจนสู่ชาวเฮติ
 ประโยชน์ที่เด็กได้จากการเรียนร ะบบมอนเทสซอรี่
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound