>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คณะครูลงเยี่ยมบ้านนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนล็อค 1-2-3
 

คณะลงเยี่ยมบ้านนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนไว้เรียน ชุมชนล็อค 1-2-3 เพื่อมอบถุงยังชีพจาก กองทุน Wllies Orphan Fund และน้ำดื่มจากมูลนิธิก้าวคนละก้าว เพื่อให้เด็กๆ และครอบครัวไว้ใช้ดำรงชีพในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (19 ก.ค. 64)

วันที่ : 01/09/2564

อ่าน 243 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มอบเครื่องเล่นสนาม-ชุมชนน้องให ม่
 ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ รับรางวัล”กำลังสำรองทองคำ”
 วันพูดเรื่องเพศ
 คณะ life works ลงพื้นที่ปฏิบัติภาระกิจที่ชุมพ ร
 มอบเงินที่ได้รับจากผู้สนับสนุนให้แก่ชาวบ้านชุมชน ล็อค 1-2-3 ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound