>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ทุกพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านชุมชนเคหะบ่อนไก่ กว่า 1,600 ชุด
 

ทุกพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือ คุณครูประทีป คณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านชุมชนเคหะบ่อนไก่กว่า 1,600 ชุด ขอขอบคุณท่านรองผู้กำกับ สน.ลุมพินี และคณะ เจ้าหน้าที่เขตฯ ปทุมวัน คณะกรรมการชุมชน ที่เอื้อเฟื้อและอำนวยความสะดวกมา ณ ที่นี้
(8 ก.ค. 64)

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 363 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ลงพื้นที่ชมกิจกรรมและให้กำลังใจทีมแพทย์การตรวจหาเชื้อโควิด-19
 ช่วยเหลือเร่งด่วนผู้ประสบอัคคี ภัย
 ขอขอบคุณพ.ต.ต.สุทธกานต์ นาคะเสถียร สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพฯ
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระกรุณาให้เยาวชนคนดีฯ ปี 4 เข้าเฝ้า
 กิจกรรมเสาร์เว้นเสาร์
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound