>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มอบเงินที่ได้รับจากผู้สนับสนุนให้แก่ชาวบ้านชุมชน ล็อค 1-2-3 ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัย
 

หลังจากที่บ้านเสร็จแล้ว เพื่อเป็นการมอบกำลังใจแก่ชาวบ้านจากเหตุการไฟไหม้บ้านชาวชุมชนล็อค 1-2-3 คุณครูประทีปจึงนำเงินที่ได้รับจากการสนับสนุนจำนวนหนึ่ง มอบให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัย จำนวน 12 ครัวเรือน (1 ก.ค. 64)วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 41 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เข้ากราบขอบคุณ ท่าน ผศ.ดร.มรว.คุณหญิงกัลยา ติงศภัทิย์ ในความเมตตาที่ท่านมีให้กับมูลนิธิดวงประทีป และชาวชุมชนคลองเตย
 การมาเยือนของ Besiness Blue Print
 พิธีมอบเครื่องกรองน้ำสะอาดเพื่อเด็กผู้ยากไร้
 วอนกทม. อย่าปล่อยเด็กน้อยต้องหิวโหย
 ค่ายอาสาพัฒนาความสุข ครั้งที่ 2 กับ บริษัท พีอาร์ 360 องศา จำกัด
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound