>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แก่มูลนิธิดวงประทีป
 

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 140 แพ็ค แก่มูลนิธิดวงประทีป โดยคุณครูประทีปเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปบรรจุลงถุงยังชีพ และมอบให้กับชาวบ้านที่รักษาหายแล้ว และยังต้องกักตัวในบ้านตนเอง (1 ก.ค. 64)

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 254 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สร้างอาชีพ สร้างอนาคตที่ดีกว่าให้วัยรุ่นห ญิงด้อยโอกาส
 ขอขอบคุณ Mr. David Leon สนับสนุนถุงยังชีพแก่ชาวบ้านชุมชนร่มเกล้าพัฒนาใหม่ กว่า 100 ชุด
 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษ ัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ มาเยี่ยมมูลนิธิฯ
 แนะนำหนังสือดี
 ผู้แทนพระองค์ฯ นำของประทานแก่ผู้ยากไร้ในชุมชน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound