>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ช่วยเหลือคนด่านหน้า มอบถุงยังชีพแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สถานีดับเพลิงพระโขนง
 

มูลนิธิดวงประทีปได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงพระโขนง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของทางสถานีได้ลงพื้นที่เสี่ยงจำเป็นต้องกักตัว คุณครูประทีป มีความห่วงใยจึงนำถุงยังชีพไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง สถานีดับเพลิงพระโขนง จำนวน 25 ท่าน เพื่อใช้ดำรงชีพในการกักตัว (28 มิ.ย. 64)


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 395 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักศึกษา Minnesota University จากสหรัฐอเมริกาก็มาทำกิจกรรมที ่ดวงประทีป
 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
 ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน 3 ชุมชน พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้าน
 นักศึกษาศศินทร์ดูงาน
 33 ปีมูลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound