>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ความช่วยเหลือถึงชุมชนหลังวัดปทุมวนารามเป็นที่เรียบร้อย
 

มูลนิธิดวงประทีป ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจาก ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม ชุมชนเล็กๆ ใจกลางเมือง ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้ามากมาย ชาวบ้านส่วนใหญ่ คือ พนักงานในห้างสรรพสินค้าต่างๆ คุณครูประทีป พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพ กว่า 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านในเบื้อต้น มูลนิธิฯ ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ (17 มิ.ย. 64)วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 383 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เหินฟ้ามาเยี่ยมมูลนิธิดวงประที ป
 ขอแสดงความยินดีกับ Mrs. Kay Lawrence Spencer
 พิธีมอบรางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"
 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี6
 สร้างอาชีพ สร้างอนาคตที่ดีกว่าให้วัยรุ่นห ญิงด้อยโอกาส
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound