>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ไทยสมุทรประกันชีวิต สมทบทุน "โครงการร่วมใจสู้ภัยโควิด-19"
 

ขอขอบคุณบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ทุกท่านที่บริจาคเงินสมทบทุน โครงการร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ชุมชนคลองเตยให้กับมูลนิธิดวงประทีป


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 406 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อบรมการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา อีกทางเลือกของเยาวชนนิวัตน์สู่ ชีวิตใหม่
 ถุงยังชีพ 1,100 ชุด มอบให้กับชาวชุมชนแฟลต 1-10
 ดวงประทีปร่วมลงนามข้อตกลงความร ่วมมือทางวิชาการ(MOU)
 ปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่
 ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound