>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ถุงยังชีพ จำนวน 1,250 ชุดถึงมือชาวชุมชนแฟลต และชุมชนเชื้อเพลิง 2 เป็นที่เรียบร้อย
 

สิ่งของบริจาคจากผู้มีจิตเมตตาที่นำมาบรรจุลงถุงยังชีพ คุณครุประทีป และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ส่งมอบให้กับชาวบ้าน แบ่งเป็น ชุมชนแฟลต 19-22 จำนวน 500 ชุด แฟลต 23-25 จำนวน 450 ชุด  และชุมชนเชื้อเพลิง 2 จำนวน 300 ชุด รวม 1,250 ชุด เป็นที่เรียบร้อย

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 359 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ปี 2562
 คณะ Life work กับกิจกรรมที่ศูนย์ชุมพร
 Rotary Club of Toyonaka ประเทศญี่ปุ่น มอบหนังสือเพื่อรณรงค์ส่งเสริมก ารอ่านแก่น้องๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 นิทานคาราวานกิจกรรมฟื้นฟูผู้ปร ะสบภัย
 Siam Solvay Foundation กับการส่งเสริมทักษะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound