>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เพื่อชาวชุมชนเราทำได้ มอบถุงยังชีพ กว่า 550 แก่ 550 ครอบครัว ชุมชนหัวโค้งและชุุมชนร่วมใจพัฒนา 7-12
 

เพื่อชาวชุมชนเราทำได้ มอบถุงยังชีพ กว่า 550 แก่ 550 ครอบครัว แยกเป็นชุมชนหัวโค้ง จำนวน 400 ชุด และชุุมชนร่วมใจพัฒนา 7-12 150 ชุด

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 307 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักศึกษา Minnesota University จากสหรัฐอเมริกาก็มาทำกิจกรรมที ่ดวงประทีป
 เยาวชนโครงการนิวัตน์สูชีวิตใหม่ ศูนย์ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม Outdoor ณ เชียงใหม่
 ทุกพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านชุมชนเคหะบ่อนไก่ กว่า 1,600 ชุด
 Nippon Television Network Corporation สนใจกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภั ย
 สารจากครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound