>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ "โครงการร่วมใจสู้ภัยโควิด-19"
 

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โดยคุณธนารักษ์ กาญจนขันธกุล ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคม และคณะเดินทางมามอบทุนสมทบ "โครงการร่วมใจสู้ภัยโควิด-19" ณ มูลนิธิดวงประทีป ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 112 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 Big Cleaning Day ล็อก 1-2-3
 รางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ปี 2560(ปีที่11)
 ปตท.OR ร่วมสมทบทุน "โครงการร่วมใจสู้ภัยโควิด-19"
 วันเด็กปี53 "หนูจะเป็นเด็กดี มีชีวิตพอเพียง"
 อิ่นไหน ก็ไม่เท่าอิ่มใจ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound